Odontologen

Uppe på Medicinaregatan ovanför Sahlgrenska Universitetssjukhuset ligger Odontologen med sina 32 000 m².

Byggnaden är uppförd i etapper varav den första färdigställdes 1965. Higab tog över fastigheten 1991 efter tidigare ägaren Byggnadsstyrelsen och har sedan dess ständigt moderniserat fastigheten i ett stort antal ombyggnader varav Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark har medverkat i de flesta.

Vårt engagemang började 1994 och fastigheten har genom åren från och till varit en del i våra projekteringsuppdrag. Hela husets värmesystem är omgjort då det från början bestod av direktverkande elvärme. All ventilation är omgjord, moderniserad och styrs idag via Higabs centrala datoriserade styr- och övervakningssystem.

Verksamheten består av utbildning av tandtekniker, tandsköterskor och tandhygienister. Antalet utbildningsplatser är idag cirka 80 stycken per läsår. Dessutom bedrivs forskarverksamhet och det inryms även några privata kliniker för specialisttandvård.

Rör-, ventilations- och styrinstallationer för att säkerställa denna drift har ingått i vårt åtagande i projekten.

Beställare:Higab
År:2011
Yta:32 000 m²
Tjänster:VVS

Kategorier: