Niklasberg

Beställarens ledord för projektet har varit ”Sveriges bästa äldreboende”. Fem befintliga byggnader med äldreboenden, som byggdes i mitten av 70-talet stod i behov av renovering och ombyggnad. Renovering, om- och tillbyggnad har skett etappvis.

Husen värms idag med bergvärme som sommartid även levererar kyla. Det tas även frikyla ifrån borrhålen. Husen är försedda med golvvärme som på sommaren även fungerar som golvkyla.

Beställare:Vänersborgs kommun
År:2008-
Verksamhet:Äldreboende
Tjänster:VVS

Kategorier: