Mektagonen
Beställare:Alecta Pensionsförsäkringar
Yta:50 000 m²
Verksamhet:Kontor, hotell m.m.
Tjänster:VVS

Kvarteret Hällungen fick i och med renoveringen ett nytt uttryck och bytte skepnad både invändigt och utvändigt. Byggnaden är belägen i södra Göteborg på gränsen till Mölndal.

Hyresgästerna i fastigheten var missnöjda med klimatet och installationerna var uttjänta. Fastigheten tömdes sektionsvis på hyresgäster, och ett storskaligt projekt sattes igång.

Samtliga installationer, förutom befintlig kylmaskinanläggning, revs och ersattes med nya system. Nya ventilationsaggregat på översta våningsplanet installerades för försörjning av kontorsvåningar, hotell och verkstäder.

Nya system i källarvåning installerades för försörjning av butiker, restaurang, gym med mera i entréplan samt förråd och garage i källarplan.

Flexibla systemlösningar, efterbehandling av rumstemperaturer och olika nivåer på designpaket i kontorsmiljöer resulterade i stort intresse från blivande hyresgäster.

Kategorier: