Kopparhamnen

För Lokalförvaltningen projekterade Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark två nya förskolor samt lekytor på tre fastighetstomter: 88:4, 88:5 och 88:6.

Utökningen av förskoleverksamheten i Lundby projekterades för totalt 180 barn samt diverse personalutrymmen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark projekterade värme, ventilation, sanitet, styr- och övervakning samt yttre VA (även tillhörande energianalyser utfördes) för samtliga fastigheter.

På fastighet 88:5 totalrenoverades Gamla Kyrkbyskolan från tidigt 1900-tal. Gamla Kyrkbyskolan är på cirka 2 000 m 2 i fyra plan. De senaste tio åren användes Gamla Kyrkbyskolan som kontor för Volvo. I Gamla Kyrkbyskolan installerades utöver fem dagliga förskoleavdelningar även samlingssal för kvällsaktivitet samt ”Nattisverksamhet” där fritids-och förskoleverksamhet skall kunna vara nattöppen för de barn som har föräldrar som arbetar nattetid. Ett stort mottagningskök på cirka 100 m² med möjlighet för ombyggnad till tillagningskök installerades. På fastighet 88:4 projekterades en nybyggd förskola på cirka 500 m² med mottagningskök och fyra barnavdelningar.

Speciellt med detta projekt var att det skulle utföras i tre etapper på grund av det akuta behovet av förskoleplatser i området. I första etappen skulle plan 1 och 2 samt det yttre vara klart för Gamla Kyrkbyskolan. I etapp 2 utfördes nybyggnationen med tillhörande lekytor. I etapp 3 utfördes resterande delar för Gamla Kyrkbyskolan. Med anledning av nattisverksamheten (sovande barn och personal) ställdes höga brandkrav på anläggningen. Energimässigt delades kvällsaktivitet, nattis och övrig verksamhet upp på tre luftbehandlingsaggregat på grund av de olika drifttiderna.

Beställare:Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
Yta:2 500 m²
Förekolebarn:180 st
Nattis:15 personer
Tjänster:VVS, Styr- & övervakning, Energi

Kategorier: