Kollaskolan

Kollaskolan är en utbyggnad av befintlig skola med högstadium, mottagningskök och matsal för alla skolans elever, samt en idrottshall. I den nybyggda delen inryms hemvister för högstadium, NO-salar, träslöjd och skolbibliotek m m.

Kollaskolan inrymmer även anpassad grundskola samt träningsskola för hela kommunen.
Den nya skolgården har utformats för att binda samman nya och befintliga byggnader.
På skolgården finns bland annat en multisportarena för att utemiljön ska bli levande även utanför skoltid. Idrottshallen ska användas av skolan samt andra idrottsföreningar.

I projektet har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark ansvarat för VVS-projektering och sprinklerprojektering samt de energiberäkningar som krävts för certifiering som Passivhus enligt FEBY 2012.

Beställare:Eksta Bostads AB / Kungsbacka kommun
År:2014
Yta:7 520 m² – skola
2 370 m² – idrottshall
Övrigt:Skolan är certifierad som Passivhus enligt FEBY 12
Tjänster:VVS, Sprinkler, Energi, Miljö

Kategorier: