Idrottshögskolan

Idrottshögskolan är en byggnad för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs Universitet. Den är en mötesplats för forskare, utbildare och studenter.
Byggnaden stod klar 2011 och invigdes under högtidliga former av Prins Daniel. Byggnaden ligger centralt utmed evenemangsstråket och präglas av en stark miljöprofil. Idrottshögskolan var den andra byggnaden i Sverige som tilldelades det högsta slutbetyget, GULD, enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad.

Idrottshögskolan innehåller en multisporthall, en dans- och rytmiksal, föreläsningssalar, konferensrum och specialgym. Det finns även ett flertal lokaler med avancerad mätutrustning för främst styrka, uthållighet och rörelseanalys. Detta gör att Idrottshögskolan är ett i Västsverige unikt kunskapscentrum för hälsa och prestationsutveckling.

En viktig del i den starka miljöprofilen är VVS-systemens utformning för en mycket låg energianvändning. Byggnadens energianvändning till VVS-systemen understiger 30 kWh/m², år (köpt energi). För att nå en så låg energianvändning bygger systemuppbyggnaden på en kombinerad bergvärmepump och kylmaskin där energier flyttas. De stora klimatkraven i byggnaden kräver komfortkyla och en stor del av året hämtas kyla som frikyla från bergvärmepumpens energibrunnar. I de fall frikylan ej räcker, nyttjas värmepumpen som en kylmaskin. Utöver luftburen kyla är även vattenburen golvkyla installerad i entrén. Byggnadens yttertak består av ett sedumtak som även tillgodoräknas som ett fördröjningsmagasin för dagvatten.

Beställare:Higab / Göteborgs Universitet
År:2011
Yta:3 500 m²
Tjänster:VVS

Kategorier: