Hoppet förskola

Hoppet - En fossilfri förskola

Ett innovationsprojekt för byggnation av fossilfri förskola för Göteborg Stad, ihop med Derome. Fyra avdelningar, två plan och ett storkök.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är stolta över att få vara med i Deromes projektgrupp i detta spännande och viktiga projekt. Förhoppningsvis ger detta projekt ett avtryck inom branschen för framtiden.

Derome skall tillsammans med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad projektera och så långt som möjligt bygga den fossilfria förskolan Hoppet. Hoppet är ett byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar ur ett fossilfritt perspektiv.

Förskolan är i två plan och består av fyra avdelningar, storkök samt personal- och allmänutrymmen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är med och projekterar VVS-installationerna, styr- och övervakningsprojekteringen samt Energi/Inomhusklimat.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material, såväl som faktisk byggnation.

Vi står alltså inför dessa tre stora utmaningar. Lokalförvaltningens framtidsmål är att vi når ett helt fossilfritt byggande 2030.

Beställare: Derome
Brukare: Lokalförvaltningen
Avdelningar: 8 st
Storkök: 1 st
Yta: ca 2500 m2
Inflyttning: 2021

Hoppet förskola - Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark AB
Hoppet – En fossilfri förskola

Ett innovationsprojekt för byggnation av fossilfri förskola för Göteborg Stad, ihop med Derome. Fyra avdelningar, två plan och ett storkök.

Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är stolta över att få vara med i Deromes projektgrupp i detta spännande och viktiga projekt. Förhoppningsvis ger detta projekt ett avtryck inom branschen för framtiden.

Derome skall tillsammans med Lokalförvaltningen, Göteborgs Stad projektera och så långt som möjligt bygga den fossilfria förskolan Hoppet. Hoppet är ett byggprojekt som prövar sig fram med olika processer och material för att hitta optimala lösningar ur ett fossilfritt perspektiv.

Förskolan är i två plan och består av fyra avdelningar, storkök samt personal- och allmänutrymmen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är med och projekterar VVS-installationerna, styr- och övervakningsprojekteringen samt Energi/Inomhusklimat.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material, såväl som faktisk byggnation.

Vi står alltså inför dessa tre stora utmaningar. Lokalförvaltningens framtidsmål är att vi når ett helt fossilfritt byggande 2030.

Beställare: Derome
Brukare: Lokalförvaltningen
Avdelningar: 8 st
Storkök: 1 st
Yta: ca 2500 m2
Inflyttning: 2021

Kategorier: