Hoppet 2

Bild: KAKA Arkitekter

Efter lyckad projektering av förskolan Hoppet tillsammans med Deromes projektgrupp fick vi förtroendet att projektera förskolan Hoppet 2. Utöver samma starka fokus på fossilfri byggnation ska detta projekt också fokusera på återbruk av byggnadsmaterial.

Förskolan består av sex avdelningar i ett plan, storkök samt personal- och allmänutrymmen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är med och projekterar VVS-installationerna, styr- och övervakningsprojekteringen samt beräkningar för energi/Inomhusklimat.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material, såväl som faktisk byggnation.
Redan 2030 har Göteborg stad som målsättning att bygga samtliga sina förskolor fossilfritt.

Beställare: Derome
Brukare: Stadsfastighetsförvaltningen
Verksamhet: Förskola
Avdelningar: 6 st
Storkök: 1 st
Yta: ca 1 600 m2
Inflyttning: 2024
Tjänster: VVS, styr- & övervakning, energi/inomhusklimat

Hoppet 2 - Ingenjörsbyrån Andersson och Hultmark AB
Bild: KAKA Arkitekter

Efter lyckad projektering av förskolan Hoppet tillsammans med Deromes projektgrupp fick vi förtroendet att projektera förskolan Hoppet 2. Utöver samma starka fokus på fossilfri byggnation ska detta projekt också fokusera på återbruk av byggnadsmaterial.

Förskolan består av sex avdelningar i ett plan, storkök samt personal- och allmänutrymmen. Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark är med och projekterar VVS-installationerna, styr- och övervakningsprojekteringen samt beräkningar för energi/Inomhusklimat.

Syftet med Hoppet är att utforska och utveckla fossilfria metoder för tillverkning och transport av material, såväl som faktisk byggnation.
Redan 2030 har Göteborg stad som målsättning att bygga samtliga sina förskolor fossilfritt.

Beställare: Derome
Brukare: Stadsfastighetsförvaltningen
Verksamhet:Förskola
Avdelningar:6 st
Storkök:1 st
Yta:ca 1 600 m2
Inflyttning:2024
Tjänster:VVS, styr- & övervakning, energi/inomhusklimat
Kategorier: