Ångströmshuset, Campus Valla

Ända sedan 1995 har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark hjälpt Akademiska Hus Öst med ny-, om- och tillbyggnationer för fastigheterna i Linköpings universitetsområde Campus Valla.

I området har vi varit med och projekterat utbildningslokaler, hörsalar, laboratorier, renrum, datahallar, kontor, verkstäder, storkök, matsalar, bibliotek, idrottshall mm för en byggnadsyta på ca 60 000 m². I våra uppdrag har vi projekterat röranläggning, luftbehandling, sprinkler, styr- och övervakning. I dessa uppdrag har vi även haft samordningsansvaret för projekteringsfasen fram till bygghandling.

Senaste nybyggnad på Campus Valla är Ångströmhuset med sin spännande utformning. I Ångströmshuset finns ett av Europas vassaste elektronmikroskop. Mikroskoprummet har stora krav på vibration, klimat, luftrörelser och elektromagnetiska störningar.

Beställare:Akademiska hus
LiU27 000 studenter
4 000 anställda
Projekt:A-huset
B-huset
C-huset
D-huset
VTI
FOI
Keyhuset
Ångströmhuset
Campushallen
Tjänster:VVS, Sprinkler, Styr- & övervakning

Kategorier: