Backa Röd

Beställare:Bostads AB Poseidon
Yta:1 357 m²
Byggnadsår:1971
Ombyggnadsår:2009
Energianvändning för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel
– före ombyggnad:178 kWh/m²
– efter ombyggnad:52 kWh/m²
Tjänster:VVS

I samband med renoveringen av miljonprogramsområdet Backa Röd på Hisingen i Göteborg, valde Bostads AB Poseidon att i ett pilotprojekt renovera ett av husen – ett punkthus med fyra våningar och sexton lägenheter – till ett lågenergihus.

Ombyggnaden utreddes och projekterades i nära samarbete mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Utöver projektering har Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark tillsammans med LTH och Chalmers ingått i den referensgrupp som bistått projektet med stöd och expertkunskap.

Genom ny FTX-ventilation, nytt och tätt klimatskal, nya balkonger samt individuell mätning av varmvatten, har energianvändningen sänkts med 70%. Det nya klimatskalet består av tilläggsisolerade ytterväggar, vind och krypgrund samt nya energifönster. Lägenheterna betjänas av ett centralt luftbehandlingsaggregat som är placerat i ett nytt fläktrum på taket. Aggregatet är utrustat med roterande värmeväxlare som har en verkningsgrad på 85%. Utöver energiåtgärderna har badrum, kök och alla ytskikt rustats upp.

Kategorier: