Allum

Beställare:Steen & Ström
Yta:54 000 m²
Antal butiker:100 st
Tjänster:VVS

Våren 1999 inledde Partille Kommun och Steen & Ström ett samarbete för att skapa en ny handelsplats i regionen där målet var att knyta ihop kommunen över motorvägen och sätta Partille på kartan som ett ledande handelscentrum i Göteborgsregionen.

Allum är ett av Västsveriges största köpcentra och har ca 5,6 miljoner besök varje år. Byggnaden överbryggar E20 och består av handelsytor på bägge sidor om motorvägen.

Vår del i projektet var projektering av röranläggningen för Kungälvs Rörläggeri som hade VS-entreprenaden. Entreprenaden var den största dittills i Kungälvs Rörläggeris historia, och som mest fanns tjugo montörer på plats samtidigt.

Köpcentrumet invigdes 2006 och då hade bland annat 2 200 kW kyla installerats.

Några av utmaningarna i projektet var den pressade tidplanen, om- och tillbyggnaden av ICA-butiken som var i drift under byggtiden och överbyggnationen av Telias befintliga telestation.

Kategorier: