Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

projektering

Vi arbetar med projekteringsuppdrag inom hela byggsektorn vilket innebär att vi har en kompetens och erfarenhet, allt ifrån stora teknikintensiva forskningsprojekt till mindre utredningsuppdrag.

Läs mer: projektering

klimat- & energianalyser

Redan i projekteringsfasen kan vi simulera klimatet i hela byggnaden eller delar av den. På så sätt får vi möjlighet att dimensionera de tekniska systemen optimalt och dessutom se hur olika byggnadstekniska åtgärder påverkar inomhusklimatet.

Läs mer: klimat- & energianalyser

kontroll & besiktning

Under byggprocessen är vi byggherrens förlängda arm på byggplatsen. Vi ser till att bygghandlingar följs och att utförandet får rätt kvalitet.

Läs mer: kontroll & besiktning

solenergi

Vi var med och utvecklade solvärmetekniken i början av 1980-talet. Vi medverkade i projekteringen av världens då största solvärmeanläggning, Lyckebo utanför Uppsala. Anläggningen omfattade 4 000 m² solfångare.

Läs mer: solenergi

energieffektiva lösningar

Från effektivisering av konventionella system till förnybara energisystem.
Vi är en av Sveriges mest erfarna konsultbyråer inom energieffektivisering. Dessutom har vi lång och bred erfarenhet av passiva- och förnybara energisystem.

Läs mer: energieffektiva lösningar

smarta tekniklösningar

I miljöer med särskilda krav på klimat så som spa, byggnader med stora glasfasader, produktionsanläggningar, forskningslaboratorier med mera krävs smarta tekniklösningar.

Läs mer: smarta tekniklösningar

brandskydd & riskhantering

I samarbete med vårt systerbolag, Fire Safety Design i Göteborg AB, som är ett utpräglat kunskapsföretag, erbjuder vi bred kompetens och erfarenhet inom brandskydd, riskhantering, tunnelsäkerhet, krisberedskap och miljö.

Läs mer: brandskydd & riskhantering

miljöbyggnadssamordning

Vi har flera certifierade Miljöbyggnadssamordnare här hos oss på Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark. Detta innebär att vi kan erbjuda utökade tjänster inom hållbart byggande, klassningsarbete och ansökan för Miljöbyggnad.

Läs mer: miljöbyggnadssamordning

el-, kraft- och teleteknik

I samarbete med vår samarbetspartner Rejlers kan vi nu erbjuda bred kompetens och erfarenhet inom områdena el, tele, kommunikationslösningar, fastighetsautomation m m.

Läs mer här.