Organisation

Organisation

VD Tobias Bodén Telefon 031-704 25 21
     Mobil 0708-63 17 80
Gruppledare Emma Bäck Telefon 031-704 25 33
     Mobil 0708-12 70 68
  Jonas Sköld Telefon 031-704 25 14
     Mobil 0709-65 48 88
  Per-Erik Andersson Jessen Telefon 031-704 25 23
     Mobil 0709-24 90 49
  Sven Gustafsson Telefon 031-704 25 27
     Mobil 0709-60 05 99
  Sven Hallgren Telefon 031-704 25 19
     Mobil 0708-12 70 69
Besiktningsansvarig Jerry Kröhnke Telefon 031-704 25 38
     Mobil 0708-12 70 66
IT-ansvarig Johan Jernhem Telefon 031-704 25 30
     Mobil 0708-42 71 51
Kvalitetsansvarig ISO Anders Bernestål Telefon 031-704 25 12
     Mobil 0708-42 71 52
Miljöansvarig ISO Jonas Sköld Telefon 031-704 25 14
     Mobil 0709-65 48 88
Ekonomiansvarig Monica Gustafsson Telefon 031-704 25 24
     Mobil 0701-84 96 14
Styrelseordförande Håkan Elfström Telefon 031-704 25 03
     Mobil 0708-58 26 61


Kontaktpersoner

Annons/PR Peter Hedvall Telefon 031-704 25 08
     Mobil 0708-42 71 57
CAD Per Andersson Telefon 031-704 25 20
     Mobil 0708-42 71 55
CE-märkning Jasko Bećirović Telefon 031-704 25 22
     Mobil 0709-65 08 93
Energi Jenny Therning Telefon 031-704 25 05
     Mobil 0708-79 90 41
Miljöbyggnads-
samordning 
Cecilia Undeland Telefon 031-704 25 16
   Mobil 0708-12 70 61
Sprinkler Tore Larsson Telefon 031-704 25 25
     Mobil 0708-12 70 60
Fasaden