Organistation
VD Tobias Bodén Telefon 031-704 25 21
     Mobil 0708-63 17 80
Styrelseordförande Håkan Elfström Telefon 031-704 25 03
     Mobil 0708-58 26 61

Grupper / Ansvarsområden
VVS V1 Emma Bäck Telefon 031-704 25 33
     Mobil 0708-12 70 68
VVS V2 Sven Gustafsson Telefon 031-704 25 27
     Mobil 0709-60 05 99
VVS V3 Jonas Sköld Telefon 031-704 25 14
     Mobil 0709-65 48 88
VVS V4 Linda Olsson Telefon 031-704 25 02
     Mobil 0708-12 70 65
Besiktning Sven Gustafsson Telefon 031-704 25 27
     Mobil 0709-60 05 99
Energi Jesper Johansson Telefon 031-704 25 17
     Mobil 0731-49 90 34
Miljö / hållbarhet Cecilia Undeland Telefon 031-704 25 16
     Mobil 0708-12 70 61
Sprinkler Tore Larsson Telefon 031-704 25 25
     Mobil 0708-12 70 60
Styr & övervakning Sven Hallgren Telefon 031-704 25 19
     Mobil 0708-12 70 69
     
     
Annons/PR Linda Olsson Telefon 031-704 25 02
     Mobil 0708-12 70 65
CAD Per Andersson Telefon 031-704 25 20
     Mobil 0708-42 71 55
CE-märkning Jasko Bećirović Telefon 031-704 25 22
     Mobil 0709-65 08 93
Ekonomiansvarig Monica Gustafsson Telefon 031-704 25 24
     Mobil 0701-84 96 14
IT-ansvarig Johan Jernhem Telefon 031-704 25 30
     Mobil 0708-42 71 51
Kvalitetsansvarig ISO Anders Bernestål Telefon 031-704 25 12
     Mobil 0708-42 71 52
Miljöansvarig ISO Jonas Sköld Telefon 031-704 25 14
     Mobil 0709-65 48 88
Fasaden