Medarbetare
Namn Grundutbildning
Adam Emretsson Högskoleingenjör
Alexander Lindblom Civilingenjör
Ali Sharifi VVS-ingenjör
Anders Bernestål Civilingenjör
Bengt-Olov Johansson Civilingenjör
Cecilia Undeland VVS-ingenjör
Daniel Wildensjö Energi-ingenjör
Elsa Wald Civilingenjör
Emma Bäck Högskoleingenjör
Hampus Johansson VVS-ingenjör
Håkan Elfström Civilingenjör
Håkan Holmlind Gymnasieingenjör
Ingemar Andersson VVS-ingenjör
Jasko Bećirović Högskoleingenjör
Jesper Johansson Civilingenjör
Jesper Ström Högskoleingenjör
Joel Forsman VVS-ingenjör
Johan Andersson Högskoleingenjör
Johan Jernhem Gymnasieingenjör
Johanna Karlsson VVS-ingenjör
Jonas Kont Gymnasieingenjör
Jonas Sköld Högskoleingenjör
Julia Eklund VVS-ingenjör
Kalle Eriksson Högskoleingenjör
Kalle Gustafsson VVS-ingenjör
Linda Andersson Gymnasieingenjör
Linda Olsson Gymnasieingenjör
Lisa Holmström VVS-ingenjör
Louisa Hultmark Högskoleingenjör
Markus Olsson VVS-ingenjör
Martin Görander Högskoleingenjör
Mattias Eriksson VVS-ingenjör
Mattias Godwall VVS-ingenjör
Mikael Malm Gymnasieingenjör
Mikaela Johansson Högskoleingenjör
Mona Berg VVS-ingenjör
Monica Gustafsson Gymnasium
Nichlas Andersson VVS-ingenjör
Nicklas Lundin VVS-ingenjör
Niclas Ljunggren VVS-ingenjör
Niklas Andersson VVS-ingenjör
Niklas Gustavsson Civilingenjör
Oscar Fri VVS-ingenjör
Oscar Hermansson Högskoleingenjör
Per Andersson Civilingenjör
Per-Erik Andersson Jessen Högskoleingenjör
Peter Hedvall Gymnasieingenjör
Richard Lindgren Energi-ingenjör
Rickard Lageson Gymnasieingenjör
Sofie Fredheim Civilingenjör
Staffan Sjöberg Civilingenjör
Sven Gustafsson VVS-ingenjör
Sven Hallgren Civilingenjör
Therese Johansson Dekreon Energi-ingenjör
Tim Fredell VVS-ingenjör
Tobias Bodén VVS-ingenjör
Tore Larsson Energi-ingenjör
Veronica Östling Gymnasieingenjör
Namn Grundutbildning